Vida Gyorgy

Vida Gyorgy

Titlul paginii web

ALEGEREA ARIPII
Pe piaţă există o diversitate mare de parapante şi accesorii. Sunt multe criterii care afectează alegerea echipamentului de zbor. Criteriul cel mai important este gradul de pregătire al pilotului. La nivel mondial sunt mai multe asociaţii, care în baza unor teste, eliberează acte care certifică calităţile de zbor şi siguranţa parapantelor. În Europa cele mai cunoscute asociaţii sunt ACPUL (Assocition des Constructeurs de Parapante Ultra Legers), AFNOR ( Association Francais de Normalisation) şi DHV (Deutscher Hangegleiter Verband). Clasificarea ACPUL a fost înlocuită cu clasificarea AFNOR. În ultimii ani în Uniunea Europeana există tendinţa de a impune cu mai mult sau mai puţin succes norme europene pentru clasificarea parapantelor ( C.E.N. ).
CLASIFICAREA DHV
Clasificarea DHV se realizează prin 13 teste de zbor. Parapantele, indiferent de categorie, care nu satisfac toate testele nu obţin certificarea DHV. Sunt trei categorii principale 1, 2, 3 şi două categorii intermediare 1-2 şi 2-3.

Clasificarea, descrierea caracteristicilor

DHV 1......Parapante stabile, cu caracteristici de zbor simple, care “iartă” greşelile de pilotare.
DHV1-2....Parapante cu performanţe mai ridicate, fără reacţii violente la greşeli de pilotare.
DHV 2......Parapante cu performanţe de zbor ridicate, uneori cu reacţii violente la turbulenţe şi greşeli de pilotare.
DHV 2-3...Parapante cu performanţe de zbor foarte ridicate, cu reacţii foarte violente la turbulenţe şi greşeli de pilotare. Se recomandă piloţilor experimentaţi, care zboară regulat.
DHV 3......Parapante cu performanţe de zbor foarte ridicate, cu reacţii extrem de violente la turbulenţe şi greşeli de pilotare. Se recomandă piloţilor de performanţă experimentaţi.
Biplace.....Parapante testate pentru zborul în tandem.

În cazul unei închideri, în mod normal, după dispariţia factorului perturbator şi cu comenzile lăsate parapantele cu clasificarea până la DHV 2 se gonflează automat, fără intervenţia pilotului (dacă altitudinea este suficient de mare).
CLASIFICAREA AFNOR
Clasificarea AFNOR se realizează prin 17 teste de zbor. O diferenţă importantă faţă de DHV constă în faptul că, caracteristicile testate sunt în funcţie clasificarea parapantei. De exemplu: o parapantă din categoria COMPETITION nu este testată la spirala negativă.

Clasificarea, descrierea caracteristicilor

STANDARD .............Parapante pentru piloţi începători şi avansaţi
PERFORMANCE......Parapante pentru piloţi avansaţi
COMPETITION..........Parapante pentru piloţi de performanţă
BIPLACE..................Parapante testate pentru zborul tandem.

Pentru piloţii în stadiul de iniţiere se recomandă parapantele cu certificarea DHV 1. După terminarea şcolii se poate trece la DHV 1-2. Piloţilor cu experianţă, dar care zboară numai de plăcere se recomandă aripile DHV 2. Categoriile DHV 2-3 şi DHV 3 rămân rezervate piloţilor de performanţă.
La alegerea unei parapante trebuie să studiem prospectele producătorilor, obţinem informaţii preţioase din testele revistelor de specialitate şi să ne consultăm cu parapantişti mai experimentaţi. Un criteriu important este încărcarea voalurii, adică masa totală (pilot + parapantă + seletă + echipament total) se împarte la suprafaţa voalurii. Valoarea obţinută se compară cu valoarea dată de constructor. În majotitatea descrierilor tehnice constructorii specifică masa totală minimă şi cea maximă cu care poate zbura aripa respectivă.
Informaţii minime înaintea achiziţionării unei parapante:
- producătorul
- anul de fabricaţie şi seria de fabricaţie
- date constructive, ca nr. celule (alveoale) şi chesoane
- suprafaţa desfăşurată
- încărcarea minimă şi maximă (sau masa totală minimă şi maximă)
- încărcarea optimă
- vitezele de zbor : minimă, maximă cu şi fără accelerator
- vitezele de coborâre
- fineţea
- timpul necesar pentru un viraj de 360 grade
- diametrele şi materialele suspantelor
- materialele utilizate la construcţia voalurii
Deasemenea trebuie să verificăm existenţa actelor cerute de legislaţia în vigoare.
Domeniul de utilizare (zboruri de distanţă, acrobaţie etc.) este un alt criteriu la alegerea echipamentului de zbor. Piloţii care ajung la acest stadiu au deja experienţa suficientă pentru a alege o parapantă adecvată.
Am ajuns la ultimul criteriu, care din păcate de multe ori devine criteriu primordial: preţul echipamentului. Pentru începători se recomandă achiziţionarea unui echipament de mâna a doua, în stare bună, deoarece perioada de iniţiere şi de începător este relativ scurtă. Nu recomandăm piloţilor mai puţin experimentaţi cumpărarea parapantelor proto (prototipuri realizate de producători pentru teste) care sunt relativ ieftine şi performante. Despre aceste aripi nu se cunosc prea multe informaţii în cea ce priveşte comportamentul lor în cazuri critice.
ECHIVALENŢE CEN - DHV - AFNOR
CEN ----- DHV ----- AFNOR
A ------------ 1 -------------------
----------------------- STANDARD
B ----------- 1-2 ------------------
C ----------------------------------
--------------- 2 -------------------
D -------------------- PERFORMANCE
-------------- 2-3 -------------------
F ------------- 3 ----- COMPETITION
Din cauza normelor diferite după care se testează aripile echivalenţele nu se pot delimita exact.
Partea de jos a paginii web
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one